•PROJEKTY UNIJNE

logotypy prawidłowe

W okresie 01.06.2019-31.08.2020 „Uśmiech Dziecka” Łukasz Komar  realizuje projekt pt. „Przedszkole Uśmiech Dziecka”.

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa 20 dzieci z gminy Sulejów w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie istniejącej placówki wychowania przedszkolnego – Niepublicznego Przedszkola „Uśmiech Dziecka” w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawy jakości i oferty zajęć edukacyjnych w terminie do 31.08.2020r.

 

Planowane efekty projektu to: wygenerowanie 20 nowych miejsc przedszkolnych oraz wyższa jakość i wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych.

Wartość projektu: 459 837,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 390 861,50 zł.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pt. Przedszkole „Uśmiech Dziecka” o nr. RPLD.11.01.01-10-0021/18. Obowiązujący w okresie: od 02.09.2019 do 31.08.2020r. Miejsce udzielania wsparcia: Niepubliczne Przedszkole „Uśmiech Dziecka” we Włodzimierzowie, ul. Łęczyńska 20. Harmonogram ważny na dzień 01.12.2019r.

6.30-8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy dywanikowe i stolikowe.

8.30-8.50 Zabawy integrujące grupę.

8.50-9.00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

9.00-9.20 Śniadanie.

Poniedziałek- w godz. 9.00-15.00 odbywają się zajęcia z zakresu arteterapii prowadzone przez Panią Dominikę Wyszkowską-Bąbel (zajęcia odbywają się gabinecie terapeutycznym).

Wtorek- w godz. 10.00-14.00 odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez Pana Łukasza Komara (zajęcia odbywają się w sali zabaw na parterze).

Środa- w godz. 8.00-10.00 odbywają się zajęcia z muzykoterapii prowadzone przez Panią Grażynę Baranowską (zajęcia odbywają się w sali zabaw na parterze).

Czwartek- w godz. 8.00-13.00 odbywają się zajęcia logopedyczne prowadzone przez Panią Sylwię Kowalczyk (zajęcia odbywają się gabinecie terapeutycznym).

Piątek- w godz. 9.00-15.00 odbywają się zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone przez Panią Agnieszkę Łągwę (zajęcia odbywają się gabinecie terapeutycznym).

9.20-9.30 Czynności higieniczne.

9.30-9.45 Zabawy dywanikowe, śpiewanki, zajęcia gimnastyczne, praca indywidualna itp.

9.45-11.00 Czynności higieniczne

11.30-12.00 Zabawy w ogrodzie, zajęcia z dziećmi na powietrzu, czas dowolnie zagospodarowany przez n-la.

12.00-12.30 Obiad.

12.30.12.40 Czynności higieniczne.

12.40-14.00 Odpoczynek.

14.00-14.20 Podwieczorek i czynności higieniczne.

14.20-16.00 Zabawy dowolne, czynności opiekuńcze, zajęcia dydaktyczne i wspomagające rozwój dzieci.

16.00-16.20 Podwieczorek.

16.20-17.30 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pt. Przedszkole „Uśmiech Dziecka” o nr. RPLD.11.01.01-10-0021/18. Obowiązujący w okresie: od 03.02.2020 do 31.08.2020r. Miejsce udzielania wsparcia: Niepubliczne Przedszkole „Uśmiech Dziecka” we Włodzimierzowie, ul. Łęczyńska 20. Harmonogram ważny na dzień 03.02.2020r.

6.30-8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy dywanikowe i stolikowe.

8.30-8.50 Zabawy integrujące grupę.

8.50-9.00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

9.00-9.20 Śniadanie.

Poniedziałek- w godz. 9.00-15.00 odbywają się zajęcia z zakresu arteterapii prowadzone przez Panią Dominikę Wyszkowską-Bąbel (zajęcia odbywają się gabinecie terapeutycznym).

Wtorek- w godz. 9.00-11.00 odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez Pana Łukasza Komara (zajęcia dla grupy I i II, odbywają się w sali zabaw na parterze).

Środa- w godz. 8.00-10.00 odbywają się zajęcia z muzykoterapii prowadzone przez Panią Grażynę Baranowską (zajęcia odbywają się w sali zabaw na parterze).

Czwartek- w godz. 8.00-13.00 odbywają się zajęcia logopedyczne prowadzone przez Panią Sylwię Kowalczyk (zajęcia odbywają się gabinecie terapeutycznym).

Piątek- w godz. 9.00-15.00 odbywają się zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone przez Panią Agnieszkę Łągwę (zajęcia odbywają się gabinecie terapeutycznym); w godz. 9.30-11.30 odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez Pana Łukasza Komara (zajęcia dla grupy III i IV, odbywają się w sali zabaw na parterze).

9.20-9.30 Czynności higieniczne.

9.30-9.45 Zabawy dywanikowe, śpiewanki, zajęcia gimnastyczne, praca indywidualna itp.

9.45-11.00 Czynności higieniczne

11.30-12.00 Zabawy w ogrodzie, zajęcia z dziećmi na powietrzu, czas dowolnie zagospodarowany przez n-la.

12.00-12.30 Obiad.

12.30.12.40 Czynności higieniczne.

12.40-14.00 Odpoczynek.

14.00-14.20 Podwieczorek i czynności higieniczne.

14.20-16.00 Zabawy dowolne, czynności opiekuńcze, zajęcia dydaktyczne i wspomagające rozwój dzieci.

16.00-16.20 Podwieczorek.

16.20-17.30 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci do domu

 

 

 

 

 

Wykonanie: Eduprzedszkola.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.