•PROJEKTY UNIJNE

logotypy prawidłowe

W okresie 01.06.2019-31.08.2020 „Uśmiech Dziecka” Łukasz Komar  realizuje projekt pt. „Przedszkole Uśmiech Dziecka”.

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa 20 dzieci z gminy Sulejów w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie istniejącej placówki wychowania przedszkolnego – Niepublicznego Przedszkola „Uśmiech Dziecka” w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawy jakości i oferty zajęć edukacyjnych w terminie do 31.08.2020r.

 

Planowane efekty projektu to: wygenerowanie 20 nowych miejsc przedszkolnych oraz wyższa jakość i wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych.

Wartość projektu: 459 837,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 390 861,50 zł.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

 w projekcie  przedszkolnym 2019/2020

PONIEDZIAŁEK  10:00 -16:00  ARTETERAPIA(6h tygodniowo)

Zajęcia inne o charakterze terapeutycznym prowadzone  przez psychologa w grupach 3-4 osobowych

Wsparciem objęte są wszystkie dzieci.

WTOREK 10:00-12:00 i 13:00-15:00 GIMNASTYKA KOREKCYJNA (4h tygodniowo)

Zajęcia inne o charakterze terapeutycznym prowadzone  przez pedagoga  w dwóch grupach

10-o osobowych po 1 godz. dla grupy

Wsparciem objęte są wszystkie dzieci.

ŚRODA 8:00 – 9:00 MUZYKOTERAPIA (2 h tygodniowo)

Zajęcia inne o charakterze terapeutycznym prowadzone  przez muzykoterapeutę z całą grupą.

Wsparciem objęte są wszystkie dzieci.(2 grupy max.10 osób)

CZWARTEK 10:00-15:00 LOGOPEDA( 5 h tygodniowo)

Zajęcia inne o charakterze terapeutycznym prowadzone  przez logopedę w grupach 3-4 osobowych

Wsparciem objęte są wszystkie dzieci.

PIĄTEK 9:00-12 i 13:00- 16:00 TERAPIA PEDAGOGICZNA(6 h tygodniowo)

Zajęcia inne o charakterze terapeutycznym prowadzone  przez oligofrenopedagoga w grupach 3-4 osobowych

Wsparciem objęte są wszystkie dzieci.

 

 

Wykonanie: Eduprzedszkola.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.