Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

W NASZYM PRZEDSZKOLU

godz. 6:30-7:30

Schodzenie się dzieci ;

zabawy dowolne i wspólne dzieci , w różnym przedziale wiekowym.

Godz. 7:30-8:30

Zabawy poprzez ośrodki zainteresowań w małych zespołach; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy zespołowe i gry dydaktyczne; zabawy inspirowane przez nauczyciela. Zabawy w małych zespołach – wspieranie mocnych stron, niwelowanie słabych stron rozwoju dziecka – planowane zabawy jako systematycznie powtarzającej się sytuacji edukacyjnej /.

Ćwiczenia ruchowe / zestaw tematyczny /.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

i kulturalnych.

godz. 9:00-9:30 Śniadanie

godz. 9:30-11:45

Rozbudzanie indywidualnej aktywności dziecka poprzez formy inspirujące dla rozwoju inteligencji wielorakich z wykorzystaniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego Zabawa z kolorami. Stwarzanie sytuacji dla rozwijania myślenia dywergencyjnego(rozbieżnego), stawianie problemów otwartych, budowanie sytuacji edukacyjnych, projektowanie okazji edukacyjnych. Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacją matematyczną. Uczestniczenie w świecie zjawisk przyrodniczychróżnorodność ofert edukacyjnych z wykorzystaniem naturalnego środowiska. Zabawy poprzez sztukę, muzykę, taniec, teatr. Wychowaniedla rodziny, postaw patriotycznych, tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. Inspiracja do różnych form zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

godz.12:00-12:45 Przygotowania do obiadu i obiadek

godz. 12:45-14:30

Pakiet zajęć dodatkowych.

Wspieranie dziecka w czynnościach intelektualnych poprzez organizowanie zabaw zespołowych, z małą grupą, indywidualnie. Zabawy fundamentalne, zabawy spontaniczne w małych zespołach. Inspiracja dziecka do podejmowania doświadczeń poprzez metodę projektu. Zabawy poprzez ośrodki zainteresowań w małych zespołach lub indywidualne. Zabawy twórcze, edukacyjne, konstrukcyjno – plastyczne, zabawy ruchowe.

godz.14:30-15:00 Podwieczorek

godz.15:00-16:30

Zabawy poprzez ośrodki zainteresowań w małych zespołach lub indywidualne.Porządkowanie sal, segregowanie zabawek zgodnie z ich miejscem i przeznaczeniem.

godz.16:30 – 17:00 Kolacja

godz.17:00 – 18:30

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci,relaks, słuchanie ksiazek czytanych przez nauczyciela.

Stałe niezmienne godziny planowanych działań to godziny posiłków. Pozostały czas pracy placówki dostosowany jest do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

Zmiany organizacji dnia wprowadza dyrektor poprzez zarządzenie np. wycieczka, imprezy okolicznościowe.

Zapis jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  

Wykonanie: Eduprzedszkola.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.