Aktualności Oświatowe

 Podczas posiedzenia w dniu 13 września 2013r. Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę o ustanowieniu 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka– czytamy w podjętej przez posłów uchwale. Jednocześnie Sejm wyraził przekonanie, że wpisanie tej daty do kalendarza przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.”

(źródło:http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=33F5F9B2BABF1F5FC1257BE50040852E)

(…)Idea organizacji Dnia Przedszkolaka – jak podaje Polska Agencja Prasowa – narodziła się w środowisku dyrektorów łódzkich przedszkoli. Po raz pierwszy uroczystości z okazji tego dnia odbyły się w 2010 r. Co roku obchodom towarzyszą tam działania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym o wspólnym motywie. W tym roku będzie to kształtowanie postaw proekologicznych.”

Wykonanie: Eduprzedszkola.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.