Projekt „P21”

p21

O projekcie

P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”

Pomysł na projekt edukacyjny „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” powstał podczas realizowanego w latach 2008-2010 ogólnopolskiego programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, który jest obecnie kontynuowany przez Stowarzyszenie Klub Twórczego Nauczyciela.

Adresaci projektu:

Projekt „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” jest przedsięwzięciem, które oddziałuje na szeroki krąg osób i instytucji związanych z wczesną edukacją: dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, doradców metodycznych i konsultantów z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji małego dziecka, pracowników naukowych, rodziców, babć i dziadków, przedszkoli, punktów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i ich organów prowadzących, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz wychowania przedszkolnego, firm i podmiotów gospodarczych oferujących produkty i usługi dla przedszkoli.

Cele projektu „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”:

 1. Tworzenie partnerstwa różnych sektorów i podmiotów na rzecz edukacji małego dziecka i upowszechniania wychowania przedszkolnego.

 2. Integracja środowiska pedagogicznego i pracowników systemu doskonalenia zawodowego w zakresie promocji wartości wychowania przedszkolnego w różnych jego formach.

 3. Propagowanie twórczych działań edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych i/lub organizacyjnych w przedszkolach oraz inicjatyw i akcji (w tym szczególnie oddolnych) na rzecz podnoszenia jakości i atrakcyjności wychowania przedszkolnego (dobre praktyki).

 4. Uświadamianie rodzicom roli wychowania przedszkolnego w stymulacji harmonijnego rozwoju małego dziecka i potrzeby upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Polsce.

 5. Ukazywanie nauczycielom wychowania przedszkolnego możliwości stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ich pracy.

 6. Upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych dotyczących pracy zawodowej nauczyciela.

 7. Budowanie społeczności łączącej nauczycieli, kadrę zarządzającą i podmioty przedszkola.

 8. Podniesienie prestiżu zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 9. Wsparcie metodyczno-dydaktyczne przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenach wiejskich i małych miast.

 10. Opracowanie i konsultacje środowiskowe materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 11. Prezentacja i upowszechnienie Pakietu edukacyjnego P21 (dzieci, rodzice, nauczyciele).

 12. Ustanowienie marki „P21” dla wysokiej jakości produktów i usług dedykowanych przedszkolom.

 13. Ustanowienie wyróżnienia „Przedszkole XXI wieku” dla placówek przedszkolnych spełniających opracowane w ramach projektu standardy jakości pracy.

Pomysłodawcy projektu:

Piotr Kaja, Iwona Ochocka, Andrzej Peć, Katarzyna Wróbel

 

Wykonanie: Eduprzedszkola.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.